top of page
skov_til_nettside2.png

Skov

  • Youtube
  • Apple music
  • Tidal Tidal
  • Spotify
  • Facebook
  • Instagram
united-kingdom.png

Etter tre år med selvransakelse, klubbkonserter og sporadisk studiotid er Skov nå superaktuelle med sin andre fullengder “Karikatur”. Et helstøpt og tematisk album hvor tekstene kretser rundt hva som skjer på vei inn i slutten av 20-årene, og hvem man er i ferd med å bli. En retusjert karikatur på internett. En karikatur i hjørnet av skjermen på hjemmekontoret. 

Albumet ble sluppet på CD hele fire måneder før det digitale slippet 10. februar. Fem ulike fysiske versjoner med fem karikerte kunstverk av Petter Wang bygger opp under den todimensjonale/tredimensjonale problematikken tekstene utforsker. De todimensjonale maleriene på coveret av CD-ene kan skannes av en telefon og avslører spinnende 3D-kunstverk av karikaturene. Bestill CD her.

Med en soft spot for gitarbasert og bittersøt janglepop kom Skov snublende inn på Osloscenen. Ved å rappe navnet fra gata de bodde i og beholde den inkluderende DIY-attituden som følger med de første årene i kollektiv, skaffa gjengen seg fort et lojalt publikum. 

 

Bandet brukte sine to første år på å fylle alt fra klesbutikker til klubber med fest, samt utgivelse av to EP’er og debutalbum på eget label. Dette kulminerte i slippfest foran et korona-utsolgt Rockefeller august 2020, og påfølgende signering med Rohdos Records. Karikatur er ute overalt nå!

 

Skov: Jostein Haaheim, Amund Aasbrenn, Sindre Larsen, Andrian Nilsen, Erik Falskow, PH Arnesen

Produksjon & mix: Andreas Heinesen Kase

Master: Magnus Gulbransen

Malerier: Petter Wang

Design: Jonas Vetlesen & Axel Berggraf Egenæs

After three years of self-reflection, club concerts, and sporadic studio time, Skov is now super relevant with their second full-length album "Karikatur". A cohesive and thematic album where the lyrics revolve around what happens on the way to the end of the 20s and who you are becoming. A retouched caricature on the internet. A caricature in the corner of the screen in the home office.

The album was released on CD four months before the digital release on February 10th. Five different physical versions with five caricatured artworks by Petter Wang reinforce the two-dimensional/three-dimensional issues explored in the lyrics. The two-dimensional paintings on the cover of the CDs can be scanned by a phone and reveal spinning 3D artworks of the caricatures. Order the CD here.

With a soft spot for guitar-based and bittersweet jangle-pop, Skov stumbled onto the Oslo scene. By stealing the name of the street they lived on and retaining the inclusive DIY attitude that comes with the first years of collective living, the gang quickly acquired a loyal audience.

The band spent their first two years filling everything from clothing stores to clubs with parties, as well as releasing two EPs and a debut album on their own label. This culminated in a release party in front of a corona-sold-out Rockefeller in August 2020, and subsequent signing with Rohdos Records. "Karikatur" is out everywhere now!

english skov
bottom of page